केळापूर जवळ दोन ट्रकची धडक : एक ठार तर एक गंभीर

0

क्राईम प्रतिनिधी / वर्धा :

पुलगाव वरून 13 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या केळापूर जवळ, ट्रक क्रमांक MH 28, BB 0933 चा चालक रवी भास्कर जाधव वय 26 वर्ष रा. मेहकर (बुलढाणा ) हा पुलगाव कडून नागपूर कडे अंगूर भरलेला ट्रक भरधाव वेगाने जात होता तेव्हाच वर्धा कडून पुलगाव कडे जाणारा ट्रक UP 60 AT 5080 या वाहनास पुलगाव ते वर्धा रोड वर केळापूर जवळ धडक दिली , यात रवी जाधव हा मरण पावला आणी त्याचे सोबत असणारा क्लीनर जखमी झाला,
सदर ट्रक क्रमांक MH 28 Bb 0933 च्या चालवणे त्याचे वाहन भरधाव वेगाने आणी निष्काळजी पणे चालवून ओव्हरटाकिंग करताना समोरून येणारे ट्रक ला धडक दिली, या अपघातात तो स्वतः गंभीर जखमी होवून मरण पावला, आणी क्लीनर जखमी झाला, वरून पोलीस स्टेशन पुलगाव येथे कलम 279,338,304(अ) ipc प्रमाणे दाखल केला केला असून पुढील तपास पुलगाव पोलिस करीत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!