दारुबंदी कायद्याअन्वये सेलू पोलीसांची कारवाई.

0

सेलू : 15 ऑक्टोंबर रोजी चे 12.20 वा. मौजा मोहगाव(शिवणगाव) शेत शिवारातील नाल्याचे काठावर एक इसम गावठी मोहा दारूच्या हातभट्टी करिता कच्चा मोहा रसायन सडवा तयार करत आहे अशी मुखबीरकडून खात्रीशीर माहिती मिळाल्यावरुन पंच व पोस्टापसह मुखबीर यांचे माहीतीप्रमाणे मौक्यावर जावून छापा टाकला असता मौक्यावर आरोपी नामे शंकर पुरुषोत्तम पिंपळे हा हातभट्टी करिता कच्चा मोहा रसायन सडवा तयार करत असतांना मिळून आल्याने सदर आरोपीचे ताब्यातून मौक्यावर 7 नग लोखंडी ड्रम मध्ये 1400 लीटर कच्चा मोहा रसायन सडवा व हातभट्टी साठी लागणारे ईतर साहीत्य असा एकूण जु.कि. 1,51,500/- रु. चा माल मिळून आल्याने मौक्यावर नाश करण्यात आला असून आरोपी नामे शंकर पुरुषोत्तम पिंपळे, वय 35 वर्ष, रा.शिवणगाव, ता. सेलू, जि.वर्धा यांचे विरुध्द पोलीस स्टेशन सेलू येथे कलम 65 (एफ) मदाका अन्वये कार्यवाही करण्यात आली.
सदरची कारवाई मा. पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन, मा. अपर पोलीस अधीक्षक सागर कवडे, मा, उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रमोद मकेश्वर यांचे मार्गदर्शनात ठाणेदार सपोनि. तिरुपती राणे पो.स्टे सेलू पोलीस अंमलदार गणेश राऊत, ज्ञानदेव वनवे, यांनी केली.

अविनाश नागदेवे सहासिक न्यूज-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!