समुद्रपूर पोलिसांची रेती माफियावर कारवाई…

0

 हिंगणघाट : समुद्रपूर,डि. बी. पथकाची अवैद्यरित्या रेती उत्खल्लन करून चोरून वाहतुक कारणाऱ्या ट्रकर व रेती एकुण किमत 18,15,000 रू माल जप्त करून त्यांचे चालक व मालक यांचे विरूध्द कारवाई करून दोन आरोपीतांना अटक केल्याबाबत.गुन्हयाची थोडक्यात हकीकत या प्रमाणे आहे की, दिनांक 14 जानेवारी रोजी सहायक पोलीस निरिक्षक संतोष शेगावकर साहेब यांच्या सह पोना प्रमोद थुल यांचे डी.बी. पथक समुद्रपूर पो. स्टे. परीसरात पेट्रोलींग करीत असता, त्यांना मुखबिर कडुन माहीती मिळाली कि, मौज मेनखात शिवारातील वणा नदीतुन अवैध रित्या रेतीचे उत्खल्लन करून त्याची ट्रकरच्या साहयाने त्याची वाहतुक करीता आहे. आशा माहीती वरून मौजा जाम ते मेनखात रोडवर योग्य सावळा रचुन थांबलो असता जाम कडे मेनखात रोडनी तिन ट्रॅक्टर येत असताना दिले त्यांना थांबवुन त्यांची पंचा समक्ष पाहणी केली असता त्यामध्ये रेती भरून मिळुन आली. त्यांना नावा गावा व विचारले असता त्यांनी आपले नावे पुढील प्रमाणे सागितली 1) चालक मनोज कुडलिक उईके वय 22 वर्षे रा. मेनखात ट्रॅक्टर मालक 2) अजु खेडेकर रा. जाम 3) चालक सुरज सुरेश घोटे वय 25 वर्षे रा. किन्हा खरडा ता. समुद्रपूर ट्रॅक्टर मालक 4) होमलाल जगरा रा. हिंगणघाट 5) पसार चालक धिनज मारोती मडावी रा. उब्दा असे सागितले. त्यांच्या कडुन ट्रॅक्टर, टॅलि व रेती सह एकुण जुमला किमत 18,15,000 रू चा माल जप्त करण्यात आला. सदरचा मुददेमाद मोक्का जप्ती पंचनाम्याप्रमाणे जप्त करून ताब्यात घेतला. याबाबत पो. स्टे. समुद्रपूर येथे 1) अप. क्र. 26/2024 कलम 379, 34 भा. द. वि. सहकलम 3(1),181,130,50(1),177 मो. वा. का. 2) अप. क्र. 27/2024 कलम 379, 34 भा. द. वि. सहकलम 3(1),181,130,50 (1),177 मो. वा. का. अप. क्र. 28/2024 कलम 379 भा. द. वि. सहकलम 3(1),181,130,50 (1),177 मो. वा. का. अन्वये दिनांक 14/01/2024 रोजी आरोपीतां विरूध्द गुन्हा नोंद करण्यात आला असुन पुढील तपास सुरू आहे.सदरची कामगीरी मा. श्री. नुरुल हसन, पोलीस अधीक्षक, मा. श्री. सागर कवडे, अपर पोलीस अधीक्षक, वर्धा, मा. श्री. रोशन पंडीत उपविभागीय पोलीस अधिकारी, हिंगणघाट, स.पो. नि. संतोढ शेगावार पोलीस स्टेशन, समुद्रपूर यांचे मार्गदर्शनात डि. बी. पथकाचे पो.ना.अं. प्रमोद थुल, सचिन भारशंकर, राजेश शेंडे, पो. अं. प्रमोद जाधव व पो. अं. समिर कुरेशी यांनी केली आहे.

ईकबाल पहेलवान साहसिक न्यूज /24 हिंगणघाट 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!